Εκταμίευση 3.062.462,2 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Σεπτεμβρίου 16, 2021
Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 3.062.462,2 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας τις τελευταίες ημέρες. Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Σε αυτή την ιστοσελίδα

logofootermedia