Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της "Ανάβασης Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου"

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Επ. Ο. Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, λόγω διεξαγωγής του αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων

1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Δημητσάνας - Ζυγοβι-στίου, του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος στο θέμα αγώνας, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.

2. Απαγορεύουμε τη στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξα-γωγής του αγώνα, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού.

- Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα αγωνιστικά οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των διοργανωτών της εκδήλωσης.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα:

α. Σάββατο (23-7-2016) από ώρες 10.00 - 17.00

β. Κυριακή (24-7-2016) από ώρες 10.00 - 18.00

  - Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τα οχήματα που κινούνται από Δημητσάνα προς Στεμνίτσα και αντίστροφα θα διέρχονται κατά διαστήματα από την εν λόγω οδό, ύστερα από συνεννόηση του Αλυτάρχη του Αγώνα και του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Δημητσάνας.

4. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Α. Τ. Δημητσάνας, σε συνεργασία με τους διοργανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης σήμανσης, για τη δια-κοπή της κυκλοφορίας (προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση κ.λ.π.).

β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου προσωπικού για την ενημέρωση των οδη-γών.

5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμ-φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57- Α’), όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει. 

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτι-κά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .- 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logo