Νέοι κανόνες της ΕΕ για την αμπελοφύτευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 9 Απριλίου νέους κανόνες όσον αφορά τη θέσπιση νέου καθεστώτος αδειοδοδότησης για την αμπελοφύτευση, οι οποίοι προβλέπουν την περιορισμένη επέκταση του αμπελοοινικού τομέα στην ΕΕ σε ετήσια βάση. Όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής το 2013, το νέο καθεστώς θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2016, αντικαθιστώντας το μεταβατικό καθεστώς των δικαιωμάτων φύτευσης.

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ευρωπαίος επίτροπος κ. PhilHogan δήλωσε: «Το νέο σύστημα προσφέρει ευελιξία στον ευρωπαϊκό αμπελο-οινικό κλάδο ώστε να επεκτείνει σταδιακά την παραγωγή, ανταποκρινόμενο έτσι στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν μια σειρά διασφαλίσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση πιθανών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων σε συγκεκριμένες οινοπαραγωγικές περιοχές.»

Σύμφωνα με πρόσφατη εξωτερική μελέτηpdf, παρά τη μεγέθυνση του όγκου και της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ προς τρίτες χώρες από το 2008 και μετά - και τη σημαντικότατη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου - η ΕΕ εξακολουθεί να χάνει μερίδια αγοράς στις παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης μέχρι το 2025, ενώ προβλέπεται συνολική μείωση στην ΕΕ. Με βάση τα ως άνω, η εν λόγω τάση της αγοράς υποδηλώνει ότι ο αμπελο-οινικός τομέας στην ΕΕ θα εξαρτάται στο μέλλον ολοένα και περισσότερο από τις εξαγωγές.

Το σημερινό δημοσίευμα προβλέπει κανόνες για τους οποίους τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασαν την ομόφωνη συμφωνία τους. Οι κανόνες επιβεβαιώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να διαχειρίζονται (σε εθνικό επίπεδο) το σύστημα των δωρεάν και μη μεταβιβάσιμων αδειών φύτευσης. Οι κανόνες προβλέπουν επίσης το μηχανισμό διασφαλίσεων για τις νέες φυτεύσεις — δηλαδή τον περιορισμό των αδειών σε ποσοστό μεγέθυνσης 1% επί της αμπελο-οινικής έκτασης εκάστου κράτους μέλους ετησίως, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή, εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως — περιορισμών στη μεγέθυνση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ή για περιοχές με/χωρίς γεωγραφική ένδειξη. Οι κανόνες αποσαφηνίζουν επίσης τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα στο νέο καθεστώς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έγκυρα δικαιώματα φύτευσης μπορούν να μετατραπούν σε άδειες. Τα αποθεματοποιημένα δικαιώματα που δεν θα έχουν χορηγηθεί σε παραγωγούς μέχρι τα τέλη του 2015 θα παύσουν να ισχύουν μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia