Ανακοίνωση - Πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά), σε θέματα λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

  • Να είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
  • Να είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
    Να έχει πολύ καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας.
    Να έχει ειδίκευση σε θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, νέων τεχνολογιών και παρακολούθησης των μέσων επικοινωνίας.
    Να έχει εργασθεί ενεργά στην εκπόνηση ερευνητικού έργου στο χώρο του Πανεπιστημίου, το οποίο να έχει δημοσιευθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας, στο Λουτράκι, εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της δημοσίευση της παρούσης σε ημερήσια εφημερίδα επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για την απόδειξη της εμπειρίας στον δημόσιο τομέα, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 21:16

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia