Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Nαυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου”

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας “Nαυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου” συνολικού προϋπολογισμού #54.648,90# € για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με όριο πληρωμής #31.878,53#€ για το έτος 2016,σύμφωνα με την υπ ́αρίθ. 7/2016 σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η 9.00 π.μ. (09.30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά κι αλλοδαπά καθώς και συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών .

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (9) της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) του Ν. 3731/2008 και του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα. Κατσούδα Ευφημία, τηλ. 27443 60195).

 

 

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia