Πρόσληψη 20 ατόμων εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Σπάρτης

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι (20) ατόμων από 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ΄άτομο προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι (20) ατόμων από 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ΄άτομο προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ,ειδικότητας με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
Εργάτες γενικών καθηκόντων. Έως 20 άτομα. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Έως 5 Ημερομίσθια το μήνα


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση )

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia