Αγορά εργασίας

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Χασάπη με έδρα την Τεγέα Αρκαδίας αναζητά κοπέλα από 25 έως 40 ετών για άμεση πρόσληψη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ο όμιλος.
Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 ορίζεται από 07/10/2018 έως 26/10/2018.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 153506/Ε1/17.09.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1134 τ. Γ΄ στις 8.10.2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΘ4653ΠΣ-ΝΜ3) διορίζονται συμπληρωματικά, σε θέσεις μονίμων, 10 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια…
Στις 19 Οκτωβρίου η 2η σειρά του μεταπτυχιακού προγράμματος στη διοίκηση επιχειρήσεων στο επιμελητήριο Αρκαδίας.
Με αφορμή δημοσιεύματα για τις προσλήψεις προσωπικού στο πρόγραμμα PHILOS, το ΚΕΕΛΠΝΟ διευκρινίζει ότι η νέα προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη 1.575 θέσεων ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης προσφύγων και μεταναστών αλλά και του γενικού…
Σε πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, προχωρά ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκειμένου να καλύψει ανάγκες του σε τεχνικά θέματα.
Η εταιρία Melissinos Security αναζητά γυναίκες με νόμιμη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας. 
Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην πλήρωση 1.575 θέσεων εργασίας.
Το «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη παροδικών και εποχιακών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.…
Σελίδα 1 από 66

logofootermedia