Κατά  16.542 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα  το μήνα Ιανουάριο 2018 σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». 

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η υπ' αριθμ. 364/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά στις θέσεις εργασίας, που σήμερα καταλαμβάνουν οι συμβασιούχοι της Καθαριότητας.

Σύντομα θα αρχίσουν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων...

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις 404 θέσεις στα Δικαστήρια (1Κ/2017) του ΑΣΕΠ, που είχε ανακληθεί στις 13-2-2017 (ΦΕΚ 6/13-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Πρόβλημα παρουσιάζει η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, με τη φόρτωση της. Αυτό που βλέπουμε στην προσπάθεια μας να επισκεφθούμε τη σελίδα είναι ότι φορτώνει αργά ή ότι δεν ανοίγει καθόλου.

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την τρίτη φάση της νέας γενιάς προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους όλης της Χώρας, για 24.251 ανέργους

Εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Νέα μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το Νοέμβριο δείχνει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας.

logo 

© 2017 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By Hit