Διαβάστε τι δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης και πρώην επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου...

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τρίτη, ο πρώην βουλευτής Οδυσσέας Βουδούρης, θα ορκιστεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Σημειώνεται ότι πληροφορίες ανέφεραν πως μετά την νοσηλεία του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης Γιάννη Μουζάλα θα αναλάμβανε την θέση του.

«Το πο­λυ­δι­α­φη­μι­σμέ­νο «έρ­γο», που προ­ω­θεί η α­περ­χό­με­νη δι­οί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας για λο­γα­ρια­σμό της ΤΕΡΝΑ, βρί­σκε­ται «στον α­έ­ρα». Στις με­γα­λό­στο­μες α­ό­ρι­στες υ­πο­σχέ­σεις του κ. Τα­τού­λη, το ΥΠΕΚΑ α­παν­τά α­να­βάλ­λον­τας την έγ­κρι­ση των Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων. Η κυ­βέρ­νη­ση, μπρο­στά στο α­πό­λυ­το α­δι­έ­ξο­δο, δρο­μο­λο­γεί «λύ­σεις» σαν αυ­τήν της… α­ξι­ο­ποί­η­σης των ΧΥΤΑ Φυ­λής και Ξυ­λο­κά­στρου.

logo 

© 2017 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By Hit