Διαγωνισμός του Δήμου Ναυπλιέων για εκδρομές μελών ΚΑΠΗ

O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ναυπλιέων προκήρυξε διαγωνισμό για τη διενέργεια της εκτέλεση της υπηρεσίας "Μεταφορές προσώπων-εκδρομές μελών ΚΑΠΗ" έτους 2017.

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος ιδιοκτήτες γραφείων γενικού και εσωτερικού τουρισμού που να μπορούν να αναλάβουν τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ με τουριστικά αυτοκίνητα και να εξασφαλίζουν τη διαμονή - διανυκτέρευση τους με πρωινό σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β' κατηγορίας για τις διανυκτερεύσεις των εκδρομέων εσωτερικού. Για τη μεταφορά των 700 εκδρομέων θα απαιτηθούν 14 λεωφορεία.Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας φθάνει έως 60.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2017.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Δευτέρα 24 Απριλίου και ώρα 12.00 μ.μ.Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο του διοικητικού επί της οδού 25ης Μαρτίου 55, στο Ναύπλιο.


argolikeseidhseis.gr

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia